اینطوری نخند نکــــــــــــــــن بابا

گویند جنس مونثی در کنار ارش بوده

باید یه کلاس ژست عکاسی پیش ارش برم

دوستان هدف منظره پشتش بوددااااا نه خودش

بازووووووت صاف تو حلقم


منبع:http://arash-keshavarzi-1365.mihanblog.com/ (ارش کشاورزی)

دوشنبه ۶ آذر۱۳۹۱ 20:42 |- mahshid -|

ϰ-†нêmê§